Så fungerar ett kreditkort för privatpersoner

Alla kreditkort som finns på marknaden har en sak gemensamt; de tar ut ränta! För att bolagen överhuvudtaget ska tjäna på sina kort så tar man förutom årsavgifter även ut ränta på de utlånade pengarna. Ett kreditkort är egentligen ett lån. Innan du skaffar ett kreditkort kan det vara bra om du jämför kreditkort online för att se vilket som passar dig bäst. Banken ger dig tillgång till en summa varje månad, som du kan disponera hur du vill. Varje månad kommer en faktura som listar dina inköp, och du kan då välja att betala in hela summan, eller att delbetala. Om du väljer att delbetala, alltså antingen betala in den lägsta summan varje månad, så tillkommer ränta. Det råder fri prissättning på marknaden, så bankerna kan ta ut precis vad de vill i ränta.

Räntan räknas ut beroende på räntesats, som varierar mellan bolagen och kan ligga på allt mellan 10 och 18 procent. Man räknar ut räntan på summan av det utnyttjade beloppen, som man multiplicerar med räntesatsen, och sedan dividerar med 12, dvs. antalet månader på året, då räntesatsen som anges oftast avser den årliga räntesatsen. Räntesatsen är alltid fast, och anges i villkoren innan man ansöker om kortet. Därför kan det vara en god idé att jämföra olika kort och dess räntor, speciellt om man vill ha den lägsta möjliga månatliga kostnaden för sitt kort. Lägre räntor medför givetvis lägre kostnader. Räntesatsen är alltid fast, och anges i villkoren innan man ansöker om kortet. Därför kan det vara en god idé att jämföra olika kort och dess räntor, speciellt om man vill ha den lägsta möjliga månatliga kostnaden för sitt kort. Lägre räntor medför givetvis lägre kostnader.